Polityka COOKIES

I. Informacje ogólne

Niniejsza Polityka cookies jest skierowana do użytkowników Strony Internetowej i określa rodzaj, zakres, sposoby korzystania z cookies oraz prawa i obowiązki użytkownika.

Niniejszy dokument dotyczy wyłącznie przeglądania zawartości Strony: https://www.klinikaniewinski.pl/

Administratorem danych osobowych jest:

Stanisław Niewiński NZOZ Centrum Stomatologiczne - Przychodnia z siedzibą przy ul. Henryka Sienkiewicza 54, w 08-110 Siedlce, tel.: (25) 644 13 83, dalej określany jako „Przedsiębiorca”.

II. Zbierane informacje

 1. Podczas korzystania przez użytkownika ze Strony Internetowej automatycznie zbierane są dane dotyczące użytkownika. Do tych danych zalicza się: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego.
 2. Pliki cookies to pliki wysyłane do komputera lub innego urządzenia użytkownika podczas przeglądania Strony Internetowej. Pliki cookies zapamiętują preferencje użytkownika co umożliwia podnoszenie jakości świadczonych usług, poprawianie wyników wyszukiwania i trafności wyświetlanych informacji oraz śledzenie preferencji użytkownika. Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia w używanej przez siebie przeglądarce stron www.
 3. Administrator korzysta z rodzajów cookies wymienionych poniżej (chyba, że wskazano inaczej):
  1. Niezbędne pliki cookies - pliki mające kluczowe znaczenie, umożliwiające użytkownikom poruszanie się po Stronie Internetowej i korzystanie z jej funkcji, takich jak dostęp do bezpiecznych obszarów na Stronie Internetowej. Bez tych cookies Strona Internetowa, z której korzysta użytkownik może nie wyświetlać się poprawnie.
  2. Wydajnościowe cookies - zbierające informacje o tym, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze Strony Internetowej, które części Strony Internetowej odwiedzają najczęściej, oraz czy otrzymują komunikaty o błędach ze stron internetowych. Dane zbierane przez te pliki cookies są anonimowe i służą wyłącznie poprawie funkcjonowania Strony Internetowej.
  3. Funkcjonalne pliki cookies – rejestrujące wybory dokonywane przez użytkowników (takich jak nazwa użytkownika, język lub region, w którym użytkownicy przebywają). Pliki te mogą być również wykorzystywane do zapamiętywania zmian, których dokonał użytkownik, np. zmian rozmiaru i czcionki tekstu i innych części Strony Internetowej, które można edytować. Informacje zebrane przez pliki cookies Usługodawca może wykorzystywać w celu identyfikacji zachowań użytkowników i udostępniania treści).
  4. Reklamy lub śledzące pliki cookies. Administrator korzysta z różnych (zewnętrznych) plików cookies (np. Facebook Pixel,) do celów promocyjnych, za zgodą użytkownika. Dane osobowe gromadzone przez pliki cookies są analizowane i wykorzystywane do opracowania kampanii i określenia odbiorców docelowych, by przekazać im jak najistotniejsze informacje i spersonalizowany przekaz na witrynie internetowej. Takie pliki cookies i podobne technologie są umieszczane przez strony trzecie. Sposób przeglądania treści przez użytkownika może być śledzony przez takie strony trzecie na wielu witrynach internetowych. Administrator nie otrzymuje informacji od stron korzystających ze śledzących plików cookies dotyczących wizyty użytkownika na innych witrynach internetowych w zakresie wykraczającym poza witryny internetowe Administratora. Strony kontrolujące takie śledzące pliki cookies mają prawo do przekazywania takich danych stronom trzecim, w bezpieczny sposób. Administrator zwróci się do użytkownika o udzielenie wyraźnej zgody na umieszczenie śledzących plików cookies, ponieważ sposób zachowania użytkownika w sieci może być monitorowany (śledzony) podczas odwiedzania poszczególnych witryn internetowych. Dane (osobowe) gromadzone i wykorzystywane przez śledzące pliki cookies wymagają odpowiedniego oświadczenia dot. prywatności od zewnętrznego administratora danych osobowych. Administrator nie ma kontroli nad takimi plikami cookies ani nad ich wykorzystaniem i nie ponosi odpowiedzialności w tym zakresie.
  5. W witrynie zainstalowane jest narzędzie Google Analytics, które śledzi ruch użytkowników na wszystkich podstronach za pomocą plików cookies. Informacje uzyskane przy użyciu tego narzędzia nie są udostępniane innym podmiotom i służą jedynie do celów statystycznych oraz polepszenia użyteczności witryny.
  6. Jeżeli nie wyrażasz zgody na monitorowanie Twojej aktywności w witrynie, wyłącz w swojej przeglądarce obsługę JavaScript oraz usuń pliki cookies.

III. Kontakt

Wszelkie dodatkowe pytania oraz informacje związane z niniejszą Polityką cookies prosimy kierować na adres e-mail: kontakt@klinikaniewinski.pl

IV. Postanowienia końcowe

Administrator danych jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności z w sprawie poszanowania życia prywatnego oraz ochrony danych osobowych w łączności elektronicznej i uchylające dyrektywę 2002/58/WE (rozporządzenie w sprawie prywatności i łączności elektronicznej), oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, oraz przepisami je wdrażającymi (w szczególności zawartymi m.in. w prawie pracy, czy ustawie o rachunkowości).

Użytkownik może zgłosić skargę dotyczącą korzystania z plików cookies na adres e-mail: kontakt@klinikaniewinski.pl lub do krajowego organu nadzorczego.

V. Zmiany Oświadczenia dotyczącego plików cookies

Administrator zachowuje prawo do wprowadzania zmian do Oświadczenia dotyczącego plików cookies. W przypadku wprowadzenia istotnych zmian, Administrator może powiadomić użytkownika o zmianach i umożliwić mu zmianę ustawień plików cookies. Zaleca się regularne sprawdzanie Oświadczenia dotyczącego plików cookies, co pozwoli użytkownikowi dysponować bieżącą wiedzą
o ewentualnych i istotnych zmianach.