Holtery

Holter to badanie monitorujące pracę serca przez 24 godziny, dzięki czemu jego wyniki charakteryzują się większą wiarygodnością, niż przykładowo tradycyjne EKG. Zarówno holter EKG jak i holter ciśnieniowy pozwalają na przeprowadzenie badania trwającego całą dobę. Sama metoda jest niezwykle podobna, tak samo, jak przedmiot badań – holter EKG oraz holter ciśnieniowy, zwany także holterem ABPM, służą do wykrywania nieprawidłowości pracy serca. Jednak robią to na dwa różne sposoby. O ile holter EKG monitoruje czynność elektryczną serca, o tyle holter ciśnieniowy bada ciśnienie tętnicze krwi.

Holter EKG pozwala na wykrycie wielu zmian i chorób, których nie może zdiagnozować echo serca oraz elektrokardiogram. W trakcie badania nie powinno się zmieniać swoich codziennych nawyków, a postępować w ten sam sposób, co w każdy inny dzień. Cel badania holterem EKG jest taki sam, jak tradycyjne badanie EKG – wykrywanie wszelkich nieprawidłowości. Jednakże badanie EKG serca jest dość krótkie, trwa kilka minut i dostarcza informacji o pracy serca w danej chwili. Rozwinięciem tradycyjnego badania EKG jest monitorowanie pracy serca z wykorzystaniem holtera EKG. Na interpretację wyników holtera EKG składają się dwa elementy – zapis z urządzenia i dzienniczek, który powinien prowadzić pacjent. W takim dzienniczku należy, wraz z dokładną godziną i okolicznościami, opisywać ewentualne bóle i dolegliwości. Wyniki holtera EKG interpretuje lekarz kardiolog.

Badanie metodą Holtera ciśnieniowego dokonuje się w celu:

- diagnozy i kontroli nadciśnienia tętniczego
- stwierdzenia, czy stosowane leczenie jest skuteczne
- eliminacji zjawiska podwyższonego ciśnienia w czasie wizyt lekarskich
- oceny ciśnienia w czasie normalnych codziennych czynności
- diagnozy niedociśnienia
- wykrycia nagłych zmian ciśnienia, które są przyczyną odczuwanych przez pacjenta dolegliwości

Zazwyczaj po założeniu holtera ciśnieniowego, pomiary są dokonywane co 15 minut w ciągu dnia, a co 30 w nocy. Wówczas mankiet holtera ciśnieniowego na ramieniu automatycznie wypełnia się powietrzem na kilkadziesiąt sekund. Następnego dnia o tej samej godzinie pacjent jest proszony o zgłoszenie się do Kliniki na zdjęcia holtera ciśnieniowego.W trakcie trwania badania pacjent zobowiązany do prowadzenia notatek, uwzględniając wszystkie okoliczności, które mogłyby wywołać zmiany w pracy serca lub są one przez niego odczuwalne. Istotne jest, aby obok reakcji organizmu, pojawiła się dokładna godzina, dzięki czemu lekarz będzie mógł porównać parametry zapisane w aparacie z konkretnymi czynniki, jakie mogły je wywołać.

INSTRUKCJE DLA PACJENTA W TRAKCIE BADANIA:

- nie otwieraj rejestratora
- nie ciągnij przewodów elektrod
- nie dotykaj elektrod i ich bezpośredniej okolicy
- nie kąp się i nie bierz prysznicu z założonym rejestratorem
- zachowaj codzienną aktywność

Zachęcamy do dbania o swoje zdrowie i skontaktowania się z naszą poradnią, pozostajemy do Państwa dyspozycji. Zapraszamy do umawiania wizyt prywatnie. Gwarantujemy fachową i troskliwą opiekę.