lek. Wiktor Jodkowski

lek. Wiktor Jodkowski

Specjalista w dziedzinie chirurgii dziecięcej

Absolwent Akademii Medycznej w Grodnie.
Szkolenie specjalizacyjne odbył w Klinice Chirurgii Dziecięcej i Transplantacji Narządów w Instytucie Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie, zakończone uzyskaniem tytułu specjalisty w dziedzinie chirurgii dziecięcej.
Ordynator Oddziału Chirurgii i Traumatologii Dziecięcej, Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach.